Reforç Estructures

Optimització dels treballs de reforç.

mecsarehabilita.com

Resistència, durabilitat, funcionalitat

L'optimització dels treballs de reforç consisteix a aplicar les millors tècniques i recursos disponibles per millorar la resistència, la durabilitat i la funcionalitat de les estructures existents que presenten algun tipus de deteriorament o danys.

Tècnics especialistes en
càlcul d'estructures

Factors que influeixen en l'optimització dels treballs de reforç:

mecsarehabilita.com

Diagnòstic previ de la situació

mecsarehabilita.com

Selecció del mètode i els materials adequats

mecsarehabilita.com

Control de qualitat durant l'execució

mecsarehabilita.com

Manteniment posterior

mecsarehabilita.com
mecsarehabilita.com
mecsarehabilita.com
mecsarehabilita.com

Anàlisi i comprovació

Imprescindible per al correcte disseny i optimització dels treballs de reforç

A MECSA REHABILITA tenim molt en compte que el disseny d’un reforç estructural necessita una gran exigència tècnica. El coneixement tant de materials com dels mètodes d’anàlisi i comprovació són imprescindibles, ja que a més de determinar la necessitat i el tipus de reforç, cal comprovar els efectes que aquest pugui induir a la resta de l’estructura.

La nostra experiència en projectes de reforma i rehabilitació en què destaca el nostre PERFIL TÈCNIC garanteix la millor solució per a cada tipus estructura i patologia.

Proporcionem un servei integral que va des de:

Estudi de la patologia

Càlcul de lestructura

Disseny del reforç

Redacció del projecte

Execució final

mecsarehabilita.com
mecsarehabilita.com
mecsarehabilita.com

Empresa acreditada

En molts casos l’estat de les bigues dels forjats (sostres) requereix una SUBSTITUCIÓ FUNCIONAL de les mateixes. Aquesta solució es pot fer sense necessitat d’enderrocament de forjats consistint en la col·locació de nous perfils metàl·lics per sota de cadascuna de les bigues existents i emplenant l’espai entre elles mitjançant morters sense retracció. Aquests perfils passaran a fer la funció estructural portant en lloc de les bigues antigues en mal estat.

Al mercat hi ha diferents sistemes patentats per a l’execució d’aquest tipus d’intervenció. La nostra empresa es troba acreditada per diversos d’ells en haver realitzat formació de l’aplicació dels sistemes. Així aconseguim CERTIFICATS DE GARANTIA de l’execució de cadascuna de les obres emesos pel propi fabricant qui acredita que el sistema ha estat executat d’acord amb el DIT (Document d’Idoneïtat Tècnica), els quals són lliurats al client final.

Obres realitzades

Skip to content