Projectes i direcció d’obres

Departament tècnic propi multidisciplinar.

mecsarehabilita.com

Detecció precoç de les
lesions i patologies

Es pot aconseguir a través de la Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE) realitzada per un tècnic competent qui inspeccionarà l'edifici en profunditat i plasmarà en un informe l'estat de conservació del mateix.

La ITE pot ser realitzada en qualsevol moment de manera preventiva, i és obligatòria en edificis a partir de 45 anys d'antiguitat.

Projectes de reforma i obra nova

Càlcul i disseny de reforços estructurals

Projectes d´activitats i estudis de prevenció contra incendis

Cèdules d'habitabilitat

Certificats d'Eficiència Energètica (CEE)

Inspeccions Tècniques de l'Edifici (ITE)

Obligat en edificis de més de 45 anys

Projectes d´interiorisme i decoració

Peritatges judicials i de part

Coordinació i direcció dobra

Coordinació/Taxacions immobiliàries de mercat

Aixecament de plànols d'edificacions

Gestió de permisos i llicència d'obres

Assessorament tècnic

mecsarehabilita.com

Tècnics especialitzats en redacció

MECSA REHABILITA posa a la vostra disposició tècnics especialitzats en la redacció d’aquest tipus d’informes ITE. Un cop detectades i analitzades totes les deficiències que presenta l’edifici, els nostres tècnics podran redactar un PROJECTE TÈCNIC on es definiran les INTERVENCIONS CORRECTORES necessàries per a l’òptima REHABILITACIÓ de l’edifici.

Així mateix, es realitzen feines de COORDINACIÓ DE SEGURETAT tenint en compte en tot moment de manera transversal en tots els àmbits, presa de decisions i plans de treball la prevenció en matèria de seguretat i salut per tal d’evitar riscos laborals que poguessin ocasionar danys al nostre personal així com a clients i tercers.

Skip to content