Qui Som

Resultats de màxima qualitat i professionalitat als nostres projectes.

La nostra empresa

Especialistes i tècnics altament qualificats

MECSA REHABILITA està formada per un equip d’especialistes i tècnics altament qualificats, amb una sòlida experiència al sector de la REHABILITACIÓ D’EDIFICIS, que treballa com a equip multidisciplinari per garantir resultats de màxima qualitat i professionalitat en tots i cadascun dels nostres projectes per satisfer al màxim als nostres clients.

+
0
Clients satisfets
+
0
Casos d'èxit
mecsarehabilita.com
mecsarehabilita.com

FORMACIÓ I
ACTUALITZACIÓ

mecsarehabilita.com

Constant reciclatge de l'equip directiu i tècnic.

Respostes adequades per a cada tipus dobra.

Sempre a l’avantguarda de les noves tècniques i l’aplicació de materials així com de les normatives vigents, es transmet de manera multidireccional a tot l’equip que compon la nostra empresa.
mecsarehabilita.com

Actualització en matèria de seguretat i salut.

Prevenció de riscs laborals.

Evitar accidents i danys als nostres treballadors així com a tercers és una constant present sempre a qualsevol presa de decisions i planificació de les nostres obres.

PERSONAL
QUALIFICAT

Mecsa Rehabilita

MECSA REHABILITA neix de l’evolució a constructora d’un despatx d’arquitectura compost per un grup de tècnics multidisciplinaris especialitzats en la REHABILITACIÓ D’EDIFICIS. Durant el boom de la construcció d’edificis d’obra nova previ a la crisi del sector, MECSA REHABILITA ja es dedicava exclusivament a la rehabilitació tècnica d’edificis existents.

Aquesta especialització en el sector de la REHABILITACIÓ per part dels tècnics fundadors de l’empresa, sempre a l’avantguarda en l’aplicació de noves tècniques i materials, garanteix la DIAGNOSI correcta de les causes que originen les PATOLOGIES detectades als edificis, així com l’adequada PRESCRIPCIÓ dels treballs necessaris per determinar la SOLUCIÓ CORRECTORA més indicada per a cada cas.

Actuant com a “mèdics de l’edifici”, es realitza un procés comprès per les fases següents, sempre supervisat per tècnics especialitzats, garantint al propietari de l’edifici la relació més òptima entre la inversió en manteniment i la durabilitat dels treballs realitzats.

Estudi

Diagnosi

Prescripció de solucions correctores

Execució supervisada

Per aconseguir l'EXCEL·LÈNCIA en un procés constructiu cal:

Metodologia, professionalitat i seguiment tècnic estricte en totes les seves fases. Aquests són els pilars de la nostra empresa.

Com podem ajudar-lo?

MECSA REHABILITA posa al vostre servei les capacitats i exclusiva dedicació de tot el nostre equip humà. Un grup de professionals especialitzats dedicats a treballar en equip per aconseguir lobjectiu comú que ens inspira: una OBRA BEN EXECUTADA.

mecsarehabilita.com
mecsarehabilita.com

L’equip multidisciplinari i altament qualificat de MECSA assegura un resultat òptim en totes les fases d’execució. Des de la direcció facultativa i la redacció de projectes fins a l’operari final assumim que la satisfacció final del nostre client en lliurar-li la seva obra és el nostre màxim objectiu.

Correcció de patologies, millora de l’aspecte exterior de l’edifici, aïllament tèrmic i acústic, optimitzar l’aprofitament de l’espai, eliminar humitats molestes, renovar les instal·lacions, instal·lar un ascensor, facilitar l’accés a l’edifici de persones discapacitades, revaloritzar l’immoble, etc… són només alguns dels múltiples serveis que els podem oferir.

Skip to content