Façanes

Rehabilitació de façanes, mesures de protecció provisional i reconstrucció d'elements ornamentals.

La continua exposició a la intempèrie dels edificis provoca el deteriorament inevitable dels materials que els componen. Les façanes i mitgeres, conjuntament amb les cobertes, constitueixen la pell exterior dels edificis. Quan l'exterior de l'immoble comença a presentar desperfectes, és imprescindible fer feines de rehabilitació per evitar l'acceleració del procés degeneratiu dels materials.
mecsarehabilita.com

Rehabilitació de façanes

Detecció precoç de les lesions i patologies.

Una INTERVENCIÓ A TEMPS sumada a una correcta determinació de les ACTUACIONS CORRECTORES basada en un ESTUDI DE PATOLOGIES previ i DIAGNOSIS DE LES CAUSES que les provoquen, allargaran la vida útil de l’edifici garantint-ne el correcte funcionament i confort per als usuaris.

Podem detectar aquest tipus de lesions i patologies a través de dos agents principals:

Mitjançant Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE):

Realitzada per un tècnic competent qui inspeccionarà l’edifici en profunditat i plasmarà en un informe l’estat de conservació del mateix. La ITE pot ser realitzada en qualsevol moment de manera preventiva, essent OBLIGATÒRIA EN EDIFICIS A PARTIR DE 45 ANYS D’ANTIGUITAT.

Mitjançant l'observació de:

Deterioraments, disfuncions i danys per part dels usuaris i/o propietaris de limmoble.
mecsarehabilita.com
mecsarehabilita.com
Quan una façana presenta desperfectes que suposen risc imminent de despreniment de materials a la via pública, s'ha d'actuar amb urgència, ja que aquesta situació pot ocasionar danys perillosos a terceres persones i/o als mateixos usuaris de l'edifici.

Mesures de protecció provisionals

Solucions per a tot tipus de desperfectes.

Quan el risc és puntual i de senzilla solució, MECSA REHABILITA posa a la vostra disposició el vostre equip tècnic i d’operaris (entre els quals hi ha especialistes en treballs verticals) per realitzar una intervenció correctora urgent.

mecsarehabilita.com
mecsarehabilita.com

Quan, per contra, la façana presenta riscos de despreniments generalitzats que requereixen una intervenció completa que necessita un temps per a la redacció de projecte, tramitació de llicències i recaptació del cost econòmic de les obres, MECSA REHABILITA posa a la seva disposició el seu servei urgent dimplementació de mesures de protecció provisionals. El nostre departament tècnic us assessorarà, sense compromís, de les normatives municipals sobre això i de les actuacions que s’han de realitzar per assegurar la integritat dels vianants.

Les actuacions més comunes solen ser la col·locació de xarxes de protecció homologades. Aquestes mesures són CAUTELARS I PROVISIONALS, no eximint la comunitat de reparar la façana o presentar posteriorment el projecte de rehabilitació de la mateixa. Per tant, la fi d’aquestes mesures provisionals és protegir els usuaris de la via pública dels possibles danys a tercers, dels quals la comunitat de veïns respondria en cas d’accident.

mecsarehabilita.com
mecsarehabilita.com
La rehabilitació d'edificis històrics és una activitat de gran singularitat al món de la rehabilitació i que requereix, a més d'experiència, un gran coneixement sobre els diferents materials i sistemes d'aplicació.
mecsarehabilita.com

Reconstrucció d'elements ornamentals

Rehabilitem edificis històrics.

Aquests edificis estan plens d’elements peculiars únics que a més a més del desgast dels anys i les inclemències climàtiques pateixen la contaminació atmosfèrica de les ciutats. La cura en el tracte d’aquests elements així com l’estudi de materials i l’ús de tècniques tradicionals compatibles amb la seva essència arquitectònica ens permetran tornar-los a l’estat original.

Molts d’aquests edificis solen formar part del catàleg protegit pel departament de PATRIMONI del municipi a què pertanyen. Els tècnics de la nostra empresa compten amb una àmplia experiència i coneixement dels requisits que els tècnics de patrimoni exigeixen per a la conservació d’aquest tipus d’edificis quant a sistemes de conservació i/o reparació, elecció de materials i sistemes constructius, aplicació de colors dels diferents elements constructius que componen la façana, etc.

Per al tractament d’aquestes façanes cal com a primer pas fer una anàlisi exhaustiva de la patologia i les causes que l’han ocasionada, per després poder prendre una decisió encertada quant a les tècniques que cal aplicar i els materials a utilitzar.

Els professionals especialitzats de MECSA REHABILITA compten amb un elevat nivell d’autoexigència en l’execució de les feines, especialment útil i necessària per tornar al seu estat original cadascun dels detalls constructius i elements ornamentals únics que proporcionen la personalitat arquitectònica singular de la façana .

mecsarehabilita.com
mecsarehabilita.com

Obres realitzades

Skip to content