Ascensors i Rampes

Supressió de barreres arquitectòniques.

mecsarehabilita.com

Supressió de barreres arquitectòniques

Consisteix a eliminar elements constructius que dificultin l'accessibilitat dels usuaris dels edificis.

Aconseguiu fins a un 50% d'estalvi del cost total de les obres

Sol·liciteu informació sobre les SUBVENCIONS vigents que poden arribar a sufragar fins a un 50% del cost total de les obres.

mecsarehabilita.com
mecsarehabilita.com
mecsarehabilita.com

Ascensors

Imprescindible per al correcte disseny i optimització dels treballs de reforç

Aquestes modificacions es poden fer adoptant diferents tipus de mesures.
En cada cas caldrà estudiar la millor opció per a la qual s’hauran de tenir en compte els factors següents:

Alçada a superar.

Normatives urbanístiques vigents.

Espai existent de què es disposa (comunitari i/o privatiu).

Necessitats i característiques dels usuaris (edat, limitacions físiques, etc.).

Cost de les obres dadaptació.

Interferències amb instal·lacions comunes.

Interferències amb la via pública.

Interferències amb altres propietaris o copropietaris.

MECSA REHABILITA a la vostra disposició

Sense cap compromís

MECSA REHABILITA posa a la vostra disposició tècnics qualificats coneixedors de les normatives vigents i amb alta experiència en donar solució als problemes d’accessibilitat al vostre edifici.

Sense cap compromís us informaran de quines són les diferents solucions constructives que podrien aplicar-se si és el cas en concret, informant-lo dels pros i contres de cadascuna d’elles per tal que la seva Comunitat de Propietaris disposi de tota la informació necessària per poder prendre decisions sobre això .

Rebreu un PRESSUPOST ajustat del cost dels treballs necessaris per a les solucions més adequades si escau.

mecsarehabilita.com
mecsarehabilita.com
mecsarehabilita.com

Rampes

Les solucions constructives més freqüents són:

Instal·lació d'ascensors (ocupant zones comunes, zones privatives o via pública).

Substitució d'escales per rampes.

Instal·lació de cadires o plataformes plegables sobre rails a escales de vestíbuls.

Skip to content