• Rehabilitaciones y reformas Mecsa Rehabilita
    Reforç Estructures
    Optimització dels treballs de reforç
  • Rehabilitaciones y reformas Mecsa Rehabilita
    Reforç Estructures
    Optimització dels treballs de reforç

Disposem de tècnics especialistes en el CÀLCUL D'ESTRUCTURES, imprescindible per al correcte disseny i optimització dels TREBALLS DE REFORÇ.

En MECSA REHABILITA tenim molt en compte que el disseny d'un reforç estructural necessita d'una gran exigència tècnica. El coneixement tant de materials com dels mètodes d'anàlisi i comprovació són imprescindibles, ja que a més de determinar la necessitat i el tipus de reforç, cal comprovar els efectes que aquest pugui induir a la resta de l'estructura.

Proporcionem un servei integral que va des de l'ESTUDI de la patologia, l'CÀLCUL de l'estructura, DISSENY del reforç, redacció del PROJECTE i la seva EXECUCIÓ FINAL. La nostra experiència en projectes de reforma i rehabilitació en la qual destaca el nostre PERFIL TÈCNIC garanteix la millor solució per a cada tipus estructura i patologia.

En molts casos l'estat de les bigues dels forjats (sostres) requereix d'una SUBSTITUCIÓ FUNCIONAL de les mateixes. Aquesta solució pot realitzar-se sense necessitat d'enderroc de forjats consistint en la col·locació de nous perfils metàl·lics per sota de cadascuna de les bigues existents i omplint l'espai entre elles mitjançant morters sense retracció. Aquests perfils passaran a realitzar la funció estructural portant en lloc de les bigues antigues en mal estat.

Al mercat existeixen diferents sistemes patentats per a l'execució d'aquest tipus d'intervenció. La nostra empresa es troba acreditada per diversos d'ells a l'haver realitzat formació de l'aplicació dels seus sistemes. Així aconseguim CERTIFICATS DE GARANTIA de l'execució de cadascuna de les obres emesos pel propi fabricant qui acredita que el sistema ha estat executat d'acord al seu DIT (Document d'Idoneïtat Tècnica), els quals són lliurats al client final.

Descobreixi com MECSA Rehabilita pot ajudar

Pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant el 93 680 32 46 per a resoldre qualsevol tipus de dubte.

Contacti amb nosaltres

ÓN ESTEM

Localización Mecsa Rehabilita

Estem situats a la població de Molins de Rei, pot venir a visitar-nos i els nostres especialistes l'atendran encantats

DEMANAR PRESUPOST